02.05.2011 // AH

Nyhedsbrev nr. 2

Hvad sker der på børnebondegården. V Anette Hansen (formand)

Det ser umiddelbart ikke ud som om der sker det store for børnebondegården udadtil, men der arbejdes med at ide udvikle og afgrænse internt i bestyrelsen. 

 

Fondsøgning: 

Siden sidste nyhedsbrev/bestyrelsesmøde er det blevet besluttet at sætte Dorthe Suell til at søge fonde. Dertil har foreningen været ude og få anbefalinger til projektet, hvilket er ved at være i hus.

 

Teknik:

Der knokles ligeledes med teknikken til betaling og registrering af medlemmer, således det bliver det rigtige program foreningen rammer i ”første” forsøg.

 

Tegningsmateriale:

Onsdag d 27. var vores nye arkitekter med rundt for at besigtige arealerne og ligge en plan for områderne. Han er nu gået i tænkeboks og skulle gerne komme med et udkast i løbet af de kommende uger.

Det er besluttet at der er hovedfokus på planerne omkring dyreområdet nord vest for ejendommen så det kan ligge klar til september.

 

På  udvalget omkring Serridslevvej 42 er der lavet en lille rokade, da Hanne er kommet med i stedet for Ole. Grunden til denne rokade er at Ole skal have mere tid frigjort til mark- og staldarbejde.

Planerne omkring Serridslevvej 42 er lagt i skuffen på ubestemt tid, da kræfterne vil blive brugt på den anden side af vejen og dyreakiviteter.

Det overvejes om der skal nogle af de berørte naboer med i udvalget i forhold til at udarbejde den rigtige løsning.

 

Besøg:

Der har været besøg af en børnehave fra Horsens. Derudover er der booket 6 besøg i Maj måned, hvor et par er gengangere fra foregående år, et par booket allerede i August sidste år, med henblik på læreplanen og de sidste er nye.  

 

Landbruget:  V. Ole Munch 

Der har være travlhed i marken hvor der pt. faktisk er færdigt med al så-arbejdet. Majsene er ved at komme op og det varer ikke længe før græsmarkerne fra sidste år skal slås for første gang.

I stalden er der blevet åbent hus, efter stormen i februar blæste noget tag af. Nu er alt taget så blevet fjernet så der kan komme nyt tag på, af samme materialer som resten af ejendommen. 

Derudover kommer der besøg af en flok landmænd fra Schweiz  den 3. maj   

 

Næste bestyrelsesmøder d. 25 Maj kl. 19 – 22

 

Indkommende forslag skal være os i hænde en uge før. 

 

Spørgsmål, nysgerrig eller kommende hjælper, så kig forbi eller tag kontakt.

 

Med venlig hilsen FBHs Bestyrelse.