31.05.2011 // AH

Nyhedsbrev nr. 3

På grund af projekt Børnebondegårdens omfang og økonomi samt områdets logistik i forhold til den daglige drift har vi valgt at dele projektet op i flere faser. Første fase er aktiviteterne på arealet nord for gården. Her skal være indhegnede smådyr, et legeområde, p. pladser mv.  Vi har indgået et samarbejde med firmaet BSAA Arkitekter fra Århus (www.bsaa.dk) om denne del af projektet.

 

Vi regner med, at den nye arkitekt har tegningerne klar, samt div. andre aftaler på plads til denne første fase i løbet af de næste par uger. Derefter afholder vi et ”Fyraftensmøde” i maskinhuset, Serridslevvej 41. Information om tidspunktet for mødet vil du kunne se på vores hjemmeside. Vi vil også sætte skilte op ved vejen, samt sende mail til dem, vi har adr. på.

 

Vi glæder os til at vise, hvad vi har arbejdet med hele foråret, og vi håber, at rigtig mange vil finde vej til maskinhuset den dag.

 

Har du spørgsmål til den del af projektet, skal du henvende dig til Annette el. Christien.

 

Ang. arealet syd for Serridslevvej (Serridslevvej 42) er planerne pt. lagt i bero. Inden vi påbegynder denne fase, hører I fra os igen. Vort ønske er at inddrage de lokale beboere i et konstruktivt samarbejde.

 

Har du spørgsmål til denne del af projektet, skal du henvende dig til Hanne el. Michael.

 

På den økonomiske side, ser det fornuftigt ud. Fra Horsens kommune har vi modtaget kr. 375.000, LRØ har doneret kr. 10.000.  Vi er også selv i gang med at søge fonde og legater, bl.a. har vi en ansøgning hos Landsbyrådet. 

 

Med venlig hilsen

Annette Hansen