Nyheder

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i foreningen Børnebondegården Horsens, onsdag d. 26/2 2014 kl. 19.00 i Serridslev Forsamlingshus. 

Alle som ønsker stemmeret ved Generalforsamlingen skal have meldt sig ind i foreningen inden d. 12/2 2014 - og have indbetalt kontingent for 2014. Det gør man her: 

http://www.børnebondegården.dk/bliv-medlem

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen