Nyheder

Mere end 3.000 besøgte Åbent Landbrug

Søndag d. 20.09.2015 fra kl. 10-16 afholdt Ole og Rikke Munch, Dortheasminde, Børnebondegården Horsens og Serridslev Forsamlingshus " Åbent Landbrug" på Serridslevvej 41. Der var forventet 2.000 besøgende på dagen, men dette tal var nået allerede kl. 12. Inden dagen var omme havde mere end 3.000 besøgt gården. Dagen var godt besat med aktiviteter for både for børn og voksne. 

Den store lokale opbakning, samt mange frivillige var grundfundamentet for at dagen forløb i en hyggelig atmosfære. På tros af lidt trafikale problemer, som alle dog tog med et smil. 

Her er en del af de aktiviteter og oplevelser dagen bød på:

 • Besøg Børnebondegården Horsens
 • Spejder aktiviteter
 • Udstilling, Tremhøj Museum v. Jens Bagge, Tvingstrup.
 • Konkurrence i støvlekast
 • Hør om bi avl
 • Halmlegeplads
 • Pedaltraktorbane m. kørekort
 • Familiequiz
 • Majslabyrint
 • Smagsprøver fra Arla
 • Klap en kalv
 • Se køerne blive malket af robotterne
 • Traktor tur i marken
 • Pony kørsel
 • Bod med suppe, kaffe og kage v. Serridselv forsamlingshus.

 

Åbnet Landbrug blev støttet af: Landbrug & Fødevarer, Arla & Oplandspuljen Horsens kommune