Nyheder

15.05.2012 // MJC

Børnebondegården åbner lørdag d. 1/9 2012

Børnebondegården har nu fået afgørelse på de klagesager der indtil videre har sat projektet i bero. Vi er glade for at kunne meddele at Natur og Miljøklagenævnet har stadfæstet Horsens Kommunes beslutning om landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen Serridslevvej 41, således at Børnebondegården kan indrettes sideløbende med Ole Munch’s landbrugsbedrift.

Det betyder, at Børnebondegården kan etableres og vi åbner lørdag d. 1/9 2012.

Projekter som udsmykning af væggene til kostalden, hønsehuset og kaninhuset, samt  legepladsen til vores geder og adskillige andre små projekter er allerede igang og kommer til at køre gennem hele sommeren. 

Man kan allerede nu melde sig ind i foreningen Børnebondegården som giver adgang til Børnebondegården i efteråret. Meld dig ind her: http://www.børnebondegården.dk/bliv-medlem

Mange tak for stor opbakning.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen